Blog Image

Weblog for Slægtshistorisk forening for Brønderslevegnen

Om webloggen

Her er det tanken at foreningens bestyrelsesmedlemmer kan oprette indlæg om alt vedrørende slægtsforskning.

Udflugt til Østervrå Lokalhistoriske Forening

Aktiviteter Posted on %PM, April 30 2016 14:21:28

Tirsdag aften den 26. april gik turen til Østervrå Lokalhistoriske Forening.
15 medlemmer havde meldt sig til turen – vi kørte samlet i egne biler.
Vi blev modtaget af formanden Vivi Dybdal og fem andre, som alle var klar til at hjælpe os med eventuelt at finde noget om vores aner.

Der blev kigget i folketællinger, mapper med billeder, bøger fra reolerne og i kartoteksbokse. Overalt på væggene hang der billeder af gårde fra sognet.

Snakken gik også henover bordene.

En bog om gårdmalerier bliver studeret.

Her kigges i “arkivet” – Østervrå Lokalhistoriske Forening huser ikke “ting og sager” – kun æsker med papir, mapper, bøger og billeder.

Nu ved vi, hvad foreningen har, og kan derfor vende tilbage og måske finde noget om vores aner.

BrittaJulemøde

Aktiviteter Posted on %PM, December 10 2015 13:52:01

Tirsdag den 1. december afholdt vi vores årlige julemøde i Sognegården. Aftenens foredragsholder var bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen, som fortalte om Allerup-drengene, som hun gennem sin far er i familie med.

Kirsten har brugt mange timer på Rigsarkivet i Viborg, hvor hun har samlet alle historierne om Allerup-drengene og deres moder, som spillede en stor rolle i alt hvad drengene foretog sig. Det var ikke kun tyverier i omegnen, drengene blev dømt for,
de brændte også Bakkegården af et par gange, og endelig endte den ældste af drengene som morder.

Kirstens historie viser, at man finder mange spændende ting, når der skal “kød” på slægten.

Det var en fin aften, og efter foredraget nød 34 medlemmer gløgg og æbleskiver –
og snakken gik lystigt.

Dejligt med god opbakning til vores julemøde.

BrittaSlægtens dag

Aktiviteter Posted on %PM, November 21 2015 12:11:33

Lørdag d. 14. november 2015 havde “Slægtens Dag i Sæby” inviteret os til at deltage med en stand på deres messe arrangeret af Saltlandets Historiske Forening.

Britta og Connie deltog på foreningens vegne. Messen var godt besøgt – vi fik delt foldere ud, solgt en del bøger og havde nogle gode snakke med publikum.

I løbet af dagen var der 7 forskellige foredrag af bla. Anton Blåbjerg, Peter Christensen og Arne Leismann.

Vi fik også snakket og udvekslet tips og idéer med de andre deltagere , som kom fra de omkringliggende arkiver i Sæby omegnen. Frederikshavn Stadsarkiv var også tilstede.

Alt i alt en rigtig god dag.

Connie smileyEfterårstur til Landsarkivet i Viborg

Aktiviteter Posted on %PM, November 07 2015 18:44:34

Torsdag den 5. november 2015 gik turen til Landsarkivet i Viborg. Jens og undertegnede havde fuld læs – 8 havde besluttet at gøre turen. Alle havde vi været inde på Daisy og finde og bestille de ønskede arkivalier, der lå klar til os, da vi fandt på plads i læsesalen, som næsten er blevet halveret, idet der skal gøres en omrokering, da erhvervsarkivet fra Århus flyttes til Landsarkivet i Viborg.
Alle havde vi en fin dag på arkivet, og ved fælles hjælp blev der også bestilt arkivalier fra diverse pladser i løbet af dagen.
Antallet – 8 medlemmer er ganske vist ikke så stor en gruppe som i “gamle dage”, men rigtig meget ligger jo nu på nettet, og man kan da sagtens sidde hjemme og slægtsforske alene, men skal man ha noget “kød” på sin slægt, så må man stadig af sted til Viborg.

BrittaSøndag på Vildmosemuseet

Aktiviteter Posted on %PM, August 31 2015 20:55:17

Søndag den 23.august om eftermiddagen fra kl 13 til 16 var vi (Connie, Leif og undertegnede) på plads med vores slægtsforskermateriale på Vildmosemuseet,
vi var inviteret sammen med Fjerkræavlerforeningen og Biavlerforeningen.
Det blev en udsædvanlig stille søndag eftermiddag, der var ikke særlig mange besøgende – dog havde nogle få af vores medlemmer fundet vej til museet,
og vi fik bl.a. en snak om alt det nye på arkivalieronline.
Da vi pakkede vores ting sammen sidst på eftermiddagen, var vi enige om, at
Vildmosemuseet må tænke nyt til næste år, og Slægtshistorisk Forening vil tage stilling til, om vi vil deltage i deres arrangement fremover.

BrittaStadsarkivet i Aalborg

Aktiviteter Posted on %PM, April 28 2015 23:16:34

Tirsdag den 21. april 2015 gik årets udflugt til Stadsarkivet i Aalborg. 24 medlemmer havde fundet vej til Stadsarkivet, hvor arkivar Bente Jensen gennemgik arkivets beholdning af arkivalier, som kunne have interesse for slægtsforskere.

Stadsarkivet har 7 km. dokumenter, hvoraf nogle opbevares i Vestbjerg.

Stadsarkivet opbevarer alt kommunalt materiale, her kan f.eks. nævnes sociale arkiver (fattige, plejebørn og børnehjemsbørn).

Folkeregisterkort fra 1928 og frem findes mod betaling.

Stadsarkivet er også lokalhistorisk arkiv for virksomheder – f.eks. Tobaksfabrikken, Cementen, Spritten og Værftet – her kan man måske finde slægtninge, som har arbejdet på et af de fire steder.

Stadsarkivet har endvidere avisarkiv fra Stiftstidende, Aalborg Amtstidende og Socialdemokraten.

Bente Jensen kunne også fortælle, at de har 170.000 billedregistreringer fra Tønnies Atelier.

På Stadsarkivet finder du også en del arkivmateriale fra foreninger, det kan være Spejdere, Aalborg Fodbold, Danseskoler, politiske partier og Dans Kvindesamfund.

Stadsarkivet har også en stor samling af arkitekturtegninger.

Vi fik en rundvisning på Stadsarkivet, og efter en lille kaffepause fik vi et indblik i, hvordan vi søger i Aalborg Stadsarkivs Database.

En rigtig fin aften – og der er ingen tvivl om, at nogle af aftenens deltagere vil vende tilbage til Stadsarkivet for at finde nye oplysninger i deres slægtsforskning.

Hilsen fra

BrittaViborg-tur

Aktiviteter Posted on %PM, March 13 2015 18:21:48

Torsdag d. 5. marts var vi en lille gruppe på 9 pers. afsted til Rigsarkivet i Viborg. Det var som altid en hyggelig tur, hvor alle fik noget med hjem smiley til nærlæsning.

Næste tur til Viborg sker d. 5. nov. Så har I noget ønske om at finde oplysninger af en art, vedrørende jeres aner – er I velkommen i foreningen til at få hjælp med at bestille på Daisy. Og så vil tingene ligge klar i Viborg, når man kommer derned.

Connie Rasmussen smileyGeneralforsamling 2015

Foreningen Posted on %PM, February 10 2015 12:20:12

Onsdag den 4. februar 2015 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling.

24 medlemmer havde fundet vej til foreningens lokaler, hvor ordstyrer Jan Mogensen gelejdede os gennem generalforsamlingen. smiley

De 3 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg – Jens Dybro, Leif Olesen og Kirsten Nielsen – blev alle genvalgt.

Revisor Kurt Elbo og revisorsuppleant Mette Kjul blev begge genvalgt.

Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Jytte Nielsen og genvalgt blev Gitta Pape.

Her ses Aase og Jytte som underviser i gotisk på begynderholdet.

Generalforsamlingen blev sluttet af med kaffe og sandwich – og der var en livlig snak rundt om bordet.« PreviousNext »