Blog Image

Weblog for Slægtshistorisk forening for Brønderslevegnen

Om webloggen

Her er det tanken at foreningens bestyrelsesmedlemmer kan oprette indlæg om alt vedrørende slægtsforskning.

Generalforsamling 2015

Foreningen Posted on %PM, February 10 2015 12:20:12

Onsdag den 4. februar 2015 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling.

24 medlemmer havde fundet vej til foreningens lokaler, hvor ordstyrer Jan Mogensen gelejdede os gennem generalforsamlingen. smiley

De 3 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg – Jens Dybro, Leif Olesen og Kirsten Nielsen – blev alle genvalgt.

Revisor Kurt Elbo og revisorsuppleant Mette Kjul blev begge genvalgt.

Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Jytte Nielsen og genvalgt blev Gitta Pape.

Her ses Aase og Jytte som underviser i gotisk på begynderholdet.

Generalforsamlingen blev sluttet af med kaffe og sandwich – og der var en livlig snak rundt om bordet.Trådløs router

Foreningen Posted on %PM, March 30 2009 15:03:49

Efter forslag på generalforsamlingen, har bestyrelsen nu indkøbt en trådløs router til vores internetforbindelse. Det betyder at medlemmer med medbragt bærbar PC nu kan koble sig på Internettet i vores lokale. Det kræver dog en adgangskode, som du kan få ved henvendelse til vagten.
Vi håber at mange fremover får fornøjelse af dette tiltag.Gaveaktier 2008/2009

Foreningen Posted on %PM, August 29 2008 17:58:48

Gaveaktierne 2008/2009 der blev sendt ud sammen med bladet Slægten før sommerferien kan fortsat indløses med 100.- kr. Har du ikke mulighed for at møde frem i foreningens åbningstid og klare det, kan du ringe eller maile til Jens Dybbro kaerholt@worldonline.dk og aftale hvordan du betaler. Hvis det ønskes kan man også købe flere, hvilket jo øger chanchen for gevinst. Det er dog ved at være sidste udkald hvis man vil have alle trækningerne med, da den første trækning på disse nye aktier sker den 3. september. Vi kan kun opfordre til at man på denne måde støtter foreningens økonomi, da det er det der giver os mulighed for løbende at investere i nye arkivalier til alles bedste.Årets generalforsamling overstået

Foreningen Posted on %AM, February 17 2008 08:00:03

Generalforsamlingen viste sig ikke at blive det store tilløbsstykke. – Ialt 12 personer var tilstede. På nær valget af Niels Henrik Kronborg som ny bestyrelsessuppleant, endte alle valgene med genvalg.
Fra beretningen kan nævnes at der er konstateret et medlemsfald på ca. 20 personer. Måske det er arkivalieronlines indmarch vi mærker på denne måde.
Årets regnskab udviser et overskud på 6677 kr., som generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen anvender til indkøb af mikrokort.
Kontingentet for det kommende år blev fastsat uændret.
Under punktet “Eventuelt” drøftedes udflugtsmål og foredragsemner. Der kom forskellige forslag som bestyrelsen nu vil arbejde videre med.Generalforsamlingen

Foreningen Posted on %PM, January 25 2008 13:57:08

Lige et par bemærkninger for at minde om den kommende generalforsamling i foreningen. Den afholdes den 13. Februar kl. 19:30 i Bibliotekets lokaler. Der er indgang fra Mejerigade.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
(på valg er Anders Sørensen og Mette Kjul Pedersen)
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. (den 30. januar).

Bestyrelsen har besluttet under dagsordenens sidste punkt at udbyde foreningens 2 gamle computere og printer til salg for moderate priser. Endnu en god gund til at møde frem denne aften.Så fik vi internet

Foreningen Posted on %PM, January 17 2008 17:26:35

I dag har Arne Kristiansen og undertegnede opstillet de nye computere i foreningslokalet. Vi havde også besøg af en EDB mand fra kommunen, så nu er de begge koblet til internettet. Vi håber at vor medlemmer bliver glade for dette nye tiltag. smileyNye computere

Foreningen Posted on %PM, January 09 2008 17:53:00

Lige før jul fik foreningen en god nyhed. Vi havde søgt Rigmor Nielsens Fond om et beløb til anskaffelse af 2 nye computere, og der kom et positivt svar fra fonden. smiley

I dag har en delegation af bestyrelsen så været på indkøb, og i næste uge vil vi få leveret 2 hurtige computere med 19″ fladskærme og hvad der ellers hører til. De vil snarest blive opstillet og taget i brug.

Vi arbejder også med kommunen om at få etableret en internetforbindelse. Hvis det lykkes at få den etableret, kan vi fremover vejlede medlemmer og andre besøgende i brug af Arkivalier Online og andre slægtsforskningsmuligheder på internettet.Udtræden af bestyrelsen

Foreningen Posted on %PM, October 24 2007 20:14:49

På bestyrelsesmødet den 23. oktober 2007, meddelte Jytte Nielsen at hun ønskede at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Årsagen skulle angiveligt være utilfredshed med formandens ledelsesstil. Hun følte, at lige meget hvad hun havde med at gøre, så var det ligesom det ikke var godt nok.
Til trods for den øvrige bestyrelses beklagelse, var mægling ikke mulig, og i erkendelse heraf har bestyrelsen indkaldt 1. suppleanten Mette Kjul Pedersen til bestyrelsesarbejdet fremover.Next »