Blog Image

Weblog for Slægtshistorisk forening for Brønderslevegnen

Om webloggen

Her er det tanken at foreningens bestyrelsesmedlemmer kan oprette indlæg om alt vedrørende slægtsforskning.

Besøg fra USA

Slægtsforskning Posted on %AM, July 04 2013 10:26:56

I januar måned fik jeg en E-mail fra en amerikaner ved navn Steven Simonsen som søgte hjælp til at finde mere information om sin slægt. Han havde fundet frem til at hans tiptipoldefar skulle være en Simon Svendsen som var født i Serritslev sogn. Min mailadresse havde han fundet på siden med gravsten i Serritslev.
I første omgang fandt jeg nogle folketælllinger med Simon Svendsen i KIP-browser. De viste at han senere flyttede til Vrå. Jeg lavede derefter nogle kirkebogsopslag og fandt to børn af Simon Svendsen. Dette tastede jeg ind i Brothers Keeper. Jeg kunne så sende ham en efterkommerudskrift af familien. Samtidigt spurgte jeg så til hans forbindelse til Simon Svendsen.
Jeg fik svar, at det var et tredje barn (Christian Julius Simonsen) der var forbindelsen. Efter denne oplysning kunne jeg så forske lidt mere i dette, og fandt en hel del om familien. Christian Julius Simonsen fik 11 børn, deriblandt Stevens farfar Jens Almann Simonsen. Dette sendte jeg så som en Gedcom fil til Steven.

Derefter hørte jeg ikke mere fra Steven, og jeg lagde familien til side.

Men så her i starten af juni fik jeg endnu en mail fra Steven at han skulle på besøg her i Danmark, og at han gerne ville træffe mig.
Det gav stødet til at jeg gravede lidt mere i denne familie igen. Det lykkedes via Familysearch at finde Jens Almann Simonsen med kone og to børn (Stevens far og faster) på en passagerliste. De emigrerede den 15. juli 1927. På passagerlisten var angivet at hans forældre boede Sæbyvej i Hjørring. Dette gjorde at jeg kunne finde en del vielser af Jens Almanns søskende i kirkebogen i netop Hjørring.
Derefter lykkedes det over et par dage ved hjælp af kirkebogen, Google, Facebook og Krak at følge nogle af dem til nulevende slægtninge i Hjørring og København.

Her den 2. juli havde jeg så besøg af Steven og hans kone Colleen. Vi havde et par hyggelige timer, hvor jeg kunne vise ham disse sidste fund. Han fik nogle udskrifter fra Brothers Keeper med sig.

Han ville måske prøve at få kontakt til nogle af disse slægtninge mens han var her i Danmark. Det bliver spændende at høre fra ham om det lykkedes.Besøg på Landsarkivet i Viborg

Aktiviteter Posted on %PM, June 03 2010 19:42:29

Torsdag den 3. juni var 14 medlemmer på fællestur til landsarkivet i Viborg. Der blev kørt i private biler, fra morgenstunden, så vi var dernede til åbningstiden begyndte kl. 9.00.
Anledningen til arrangementet var at arkivet har indført at grupper må samtale på arkivet den første torsdag i hver måned. Det giver større mulighed for at man kan hjælpe hinanden med at finde de rigtige arkivalier frem.
Det var lidt forskelligt hvad man fandt under besøget, men det er mit indtryk at alle syntes det var en god tur.
Måske vi laver en tilsvarende tur igen til efteråret.Udflugt til Egnssamlingen i Saltum.

Aktiviteter Posted on %PM, May 07 2009 19:08:36

Tirsdag den 5. maj havde ca 15 af foreningens medlemmer fundet vej til Saltum. Her besøgte vi Egnssamlingen. Efter en kort gennemgang af stedets historie, var vi rundt i alle bygningerne og se udstillingerne. Enkelte nåede også at grave lidt i arkivet.
Der sluttedes af med at drikke den medbragte kaffe og få svar på hvad der var dukket op af spørgsmål i løbet af aftenen.
Det var alt i alt en interessant aften.
Et bestyrelsesmedlem var flittig med kameraet, og du kan se billederne her:
http://kjul.megapixel.dk/billeder/album/i21226Trådløs router

Foreningen Posted on %PM, March 30 2009 15:03:49

Efter forslag på generalforsamlingen, har bestyrelsen nu indkøbt en trådløs router til vores internetforbindelse. Det betyder at medlemmer med medbragt bærbar PC nu kan koble sig på Internettet i vores lokale. Det kræver dog en adgangskode, som du kan få ved henvendelse til vagten.
Vi håber at mange fremover får fornøjelse af dette tiltag.Foredrag om fæstebønder

Aktiviteter Posted on %AM, October 08 2008 10:58:13

Den 7. oktober 2008 havde foreningen inviteret bibliotekar Katrine Tobiasen fra Randers til at give et foredrag om fæstebønder og deres livsvilkår, gennem tiderne fra 1600-tallet til op midt i 1800-tallet.
Det var et velbesøgt arrangement, og hun gjorde det godt. Foredraget blev ledsaget af tekst og billeder på skærm.
Bl. a. var det overraskende at finde ud af, at bønderne oprindeligt frivilligt var gået ind i arrangementet med fæster. Det skulle angiveligt være for at opnå en vis beskyttelse i urolige tider med krig og ufred.
Der blev omdelt en omfattende liste over litteratur, for dem som ønsker at grave dybere i emnet.
Foredraget sluttede med en gennemgang af hvilke arkivalier man kan finde omkring fæstebønderne, og hvor de findes.Gaveaktier 2008/2009

Foreningen Posted on %PM, August 29 2008 17:58:48

Gaveaktierne 2008/2009 der blev sendt ud sammen med bladet Slægten før sommerferien kan fortsat indløses med 100.- kr. Har du ikke mulighed for at møde frem i foreningens åbningstid og klare det, kan du ringe eller maile til Jens Dybbro kaerholt@worldonline.dk og aftale hvordan du betaler. Hvis det ønskes kan man også købe flere, hvilket jo øger chanchen for gevinst. Det er dog ved at være sidste udkald hvis man vil have alle trækningerne med, da den første trækning på disse nye aktier sker den 3. september. Vi kan kun opfordre til at man på denne måde støtter foreningens økonomi, da det er det der giver os mulighed for løbende at investere i nye arkivalier til alles bedste.Årets generalforsamling overstået

Foreningen Posted on %AM, February 17 2008 08:00:03

Generalforsamlingen viste sig ikke at blive det store tilløbsstykke. – Ialt 12 personer var tilstede. På nær valget af Niels Henrik Kronborg som ny bestyrelsessuppleant, endte alle valgene med genvalg.
Fra beretningen kan nævnes at der er konstateret et medlemsfald på ca. 20 personer. Måske det er arkivalieronlines indmarch vi mærker på denne måde.
Årets regnskab udviser et overskud på 6677 kr., som generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen anvender til indkøb af mikrokort.
Kontingentet for det kommende år blev fastsat uændret.
Under punktet “Eventuelt” drøftedes udflugtsmål og foredragsemner. Der kom forskellige forslag som bestyrelsen nu vil arbejde videre med.Generalforsamlingen

Foreningen Posted on %PM, January 25 2008 13:57:08

Lige et par bemærkninger for at minde om den kommende generalforsamling i foreningen. Den afholdes den 13. Februar kl. 19:30 i Bibliotekets lokaler. Der er indgang fra Mejerigade.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
(på valg er Anders Sørensen og Mette Kjul Pedersen)
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. (den 30. januar).

Bestyrelsen har besluttet under dagsordenens sidste punkt at udbyde foreningens 2 gamle computere og printer til salg for moderate priser. Endnu en god gund til at møde frem denne aften.Next »