Blog Image

Weblog for Slægtshistorisk forening for Brønderslevegnen

Om webloggen

Her er det tanken at foreningens bestyrelsesmedlemmer kan oprette indlæg om alt vedrørende slægtsforskning.

“Slægtens Dag” i Østervrå

Aktiviteter Posted on %PM, November 18 2018 13:21:04

Lørdag den 17. november 2018 deltog Slægtshistorisk Forening for Brønderslev Egnen i “Slægtens Dag” i Østervrå Kulturhus. Østervrå Lokalhistoriske Forening stod bag arrangementet.


Allerede lidt over klokken 8 var Connie, Jytte og undertegnede klar til at rykke ind på den anviste stand, senere på formiddagen dukkede Jens og Leif op.
Arrangementet varede fra 10 til 16, og hele dagen var der en snak med de besøgende, men der var også tid til at udveksle erfaringer med de andre stande, bl.a. Stadsarkivet i Frederikshavn og en del lokalhistoriske foreninger.
I løbet af dagen var der forskellige foredrag i Kulturhusets lille sal.

Vi havde en rigtig god dag, og håber at nogle af de besøgende kigger forbi vores lokaler – både nybegyndere og slægtsforskere, der er gået i stå.

BrittaJulemøde 2017

Aktiviteter Posted on %PM, November 30 2017 13:34:13

JULEMØDET 2017

Tirsdag den 28. november afholdt vi traditionen tro foreningens årlige julemøde i Sognegården. Det lejede lokale var godt fyldt op – 35 medlemmer havde fundet vej til aftenens foredrag af Jørgen Clausager.


Foredraget hed “Træk af kvindens liv i 1800 tallet”, og med masse af lokale eksempler fra Østvendsyssel.
Aftenens emne var ikke kun relevant for slægtsforskere, idet det var et historisk emne.


Aftenen sluttedes med Gløgg og Æbleskiver samt Kaffe og Småkager.

Hvis tilslutningen til julemødet næste år vil af dette års størrelse, så må vi nok finde et større lokale.

Venlig hilsen
BrittaJulemøde 2016

Aktiviteter Posted on %PM, December 08 2016 13:19:02

Tirsdag den 6. december afholdt vi vores fast tilbagevendende julemøde i Sognegården.

20 medlemmer havde fundet vej til arrangementet, hvor Troels Hansen fortalte om sit liv som falckredder. Det blev en spændende aften, hvor Trols fortalte om både morsomme men også tragiske oplevelser, han havde haft gennem et langt arbejdsliv i Falck.

Efter foredraget blev der serveret gløgg og æbleskiver samt kaffe og småkager.

Det blev en fin aften –
og – næste gang vil en “erindringsmail” forud for mødet helt sikkert kunne samle lidt flere deltagere til vores arrangement.

BrittaSlægtens Dag i Frederikshavn

Aktiviteter Posted on %PM, November 06 2016 12:11:13

Lørdag den 5. november 2016 deltog Slægtshistorisk Forening for Brønderslev i “Slægtens Dag” i Maskinhallen i Frederikshavn fra kl 10 til 16.
Dagen var arrangeret af Slægts- og lokalhistorisk forening, Frederikshavn.

I løbet af dagen var arrangeret 3 foredrag, hvor man kunne få inspiration til at udvide sin slægtsforskning med alt det nye, som lægges ud på nettet.

Foreningen havde fået tildelt en gratis stand sammen med 12 andre foreninger, som var slægts- og lokalhistoriske foreninger i Frederikshavn Kommune.

Standen – med vores nyindkøbte Roll Up Banner

I pauserne mellem foredragene var vores stand fint besøgt af slægtsforskere, som ville høre om vi kunne hjælpe med oplysninger om slægter på Brønderslev-kanten og andre som bare gerne ville indvi os i deres oplevelser med slægtsforskning.

Slægtehistorisk Forening for Brønderslev fik i løbet af dagen lejlighed til at “kippe med flaget” et sted, hvor rigtig mange slægteforskere var samlet, og samtidig fik bestyrelsen også mulighed for at samle ny viden, som kan bruges hjemme i foreningen.

BrittaUdflugt til Østervrå Lokalhistoriske Forening

Aktiviteter Posted on %PM, April 30 2016 14:21:28

Tirsdag aften den 26. april gik turen til Østervrå Lokalhistoriske Forening.
15 medlemmer havde meldt sig til turen – vi kørte samlet i egne biler.
Vi blev modtaget af formanden Vivi Dybdal og fem andre, som alle var klar til at hjælpe os med eventuelt at finde noget om vores aner.

Der blev kigget i folketællinger, mapper med billeder, bøger fra reolerne og i kartoteksbokse. Overalt på væggene hang der billeder af gårde fra sognet.

Snakken gik også henover bordene.

En bog om gårdmalerier bliver studeret.

Her kigges i “arkivet” – Østervrå Lokalhistoriske Forening huser ikke “ting og sager” – kun æsker med papir, mapper, bøger og billeder.

Nu ved vi, hvad foreningen har, og kan derfor vende tilbage og måske finde noget om vores aner.

BrittaJulemøde

Aktiviteter Posted on %PM, December 10 2015 13:52:01

Tirsdag den 1. december afholdt vi vores årlige julemøde i Sognegården. Aftenens foredragsholder var bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen, som fortalte om Allerup-drengene, som hun gennem sin far er i familie med.

Kirsten har brugt mange timer på Rigsarkivet i Viborg, hvor hun har samlet alle historierne om Allerup-drengene og deres moder, som spillede en stor rolle i alt hvad drengene foretog sig. Det var ikke kun tyverier i omegnen, drengene blev dømt for,
de brændte også Bakkegården af et par gange, og endelig endte den ældste af drengene som morder.

Kirstens historie viser, at man finder mange spændende ting, når der skal “kød” på slægten.

Det var en fin aften, og efter foredraget nød 34 medlemmer gløgg og æbleskiver –
og snakken gik lystigt.

Dejligt med god opbakning til vores julemøde.

BrittaEfterårstur til Landsarkivet i Viborg

Aktiviteter Posted on %PM, November 07 2015 18:44:34

Torsdag den 5. november 2015 gik turen til Landsarkivet i Viborg. Jens og undertegnede havde fuld læs – 8 havde besluttet at gøre turen. Alle havde vi været inde på Daisy og finde og bestille de ønskede arkivalier, der lå klar til os, da vi fandt på plads i læsesalen, som næsten er blevet halveret, idet der skal gøres en omrokering, da erhvervsarkivet fra Århus flyttes til Landsarkivet i Viborg.
Alle havde vi en fin dag på arkivet, og ved fælles hjælp blev der også bestilt arkivalier fra diverse pladser i løbet af dagen.
Antallet – 8 medlemmer er ganske vist ikke så stor en gruppe som i “gamle dage”, men rigtig meget ligger jo nu på nettet, og man kan da sagtens sidde hjemme og slægtsforske alene, men skal man ha noget “kød” på sin slægt, så må man stadig af sted til Viborg.

BrittaSøndag på Vildmosemuseet

Aktiviteter Posted on %PM, August 31 2015 20:55:17

Søndag den 23.august om eftermiddagen fra kl 13 til 16 var vi (Connie, Leif og undertegnede) på plads med vores slægtsforskermateriale på Vildmosemuseet,
vi var inviteret sammen med Fjerkræavlerforeningen og Biavlerforeningen.
Det blev en udsædvanlig stille søndag eftermiddag, der var ikke særlig mange besøgende – dog havde nogle få af vores medlemmer fundet vej til museet,
og vi fik bl.a. en snak om alt det nye på arkivalieronline.
Da vi pakkede vores ting sammen sidst på eftermiddagen, var vi enige om, at
Vildmosemuseet må tænke nyt til næste år, og Slægtshistorisk Forening vil tage stilling til, om vi vil deltage i deres arrangement fremover.

BrittaNext »