JULEMØDET 2017

Tirsdag den 28. november afholdt vi traditionen tro foreningens årlige julemøde i Sognegården. Det lejede lokale var godt fyldt op – 35 medlemmer havde fundet vej til aftenens foredrag af Jørgen Clausager.


Foredraget hed “Træk af kvindens liv i 1800 tallet”, og med masse af lokale eksempler fra Østvendsyssel.
Aftenens emne var ikke kun relevant for slægtsforskere, idet det var et historisk emne.


Aftenen sluttedes med Gløgg og Æbleskiver samt Kaffe og Småkager.

Hvis tilslutningen til julemødet næste år vil af dette års størrelse, så må vi nok finde et større lokale.

Venlig hilsen
Britta