Torsdag den 5. november 2015 gik turen til Landsarkivet i Viborg. Jens og undertegnede havde fuld læs – 8 havde besluttet at gøre turen. Alle havde vi været inde på Daisy og finde og bestille de ønskede arkivalier, der lå klar til os, da vi fandt på plads i læsesalen, som næsten er blevet halveret, idet der skal gøres en omrokering, da erhvervsarkivet fra Århus flyttes til Landsarkivet i Viborg.
Alle havde vi en fin dag på arkivet, og ved fælles hjælp blev der også bestilt arkivalier fra diverse pladser i løbet af dagen.
Antallet – 8 medlemmer er ganske vist ikke så stor en gruppe som i “gamle dage”, men rigtig meget ligger jo nu på nettet, og man kan da sagtens sidde hjemme og slægtsforske alene, men skal man ha noget “kød” på sin slægt, så må man stadig af sted til Viborg.

Britta