Søndag den 23.august om eftermiddagen fra kl 13 til 16 var vi (Connie, Leif og undertegnede) på plads med vores slægtsforskermateriale på Vildmosemuseet,
vi var inviteret sammen med Fjerkræavlerforeningen og Biavlerforeningen.
Det blev en udsædvanlig stille søndag eftermiddag, der var ikke særlig mange besøgende – dog havde nogle få af vores medlemmer fundet vej til museet,
og vi fik bl.a. en snak om alt det nye på arkivalieronline.
Da vi pakkede vores ting sammen sidst på eftermiddagen, var vi enige om, at
Vildmosemuseet må tænke nyt til næste år, og Slægtshistorisk Forening vil tage stilling til, om vi vil deltage i deres arrangement fremover.

Britta