Tirsdag den 21. april 2015 gik årets udflugt til Stadsarkivet i Aalborg. 24 medlemmer havde fundet vej til Stadsarkivet, hvor arkivar Bente Jensen gennemgik arkivets beholdning af arkivalier, som kunne have interesse for slægtsforskere.

Stadsarkivet har 7 km. dokumenter, hvoraf nogle opbevares i Vestbjerg.

Stadsarkivet opbevarer alt kommunalt materiale, her kan f.eks. nævnes sociale arkiver (fattige, plejebørn og børnehjemsbørn).

Folkeregisterkort fra 1928 og frem findes mod betaling.

Stadsarkivet er også lokalhistorisk arkiv for virksomheder – f.eks. Tobaksfabrikken, Cementen, Spritten og Værftet – her kan man måske finde slægtninge, som har arbejdet på et af de fire steder.

Stadsarkivet har endvidere avisarkiv fra Stiftstidende, Aalborg Amtstidende og Socialdemokraten.

Bente Jensen kunne også fortælle, at de har 170.000 billedregistreringer fra Tønnies Atelier.

På Stadsarkivet finder du også en del arkivmateriale fra foreninger, det kan være Spejdere, Aalborg Fodbold, Danseskoler, politiske partier og Dans Kvindesamfund.

Stadsarkivet har også en stor samling af arkitekturtegninger.

Vi fik en rundvisning på Stadsarkivet, og efter en lille kaffepause fik vi et indblik i, hvordan vi søger i Aalborg Stadsarkivs Database.

En rigtig fin aften – og der er ingen tvivl om, at nogle af aftenens deltagere vil vende tilbage til Stadsarkivet for at finde nye oplysninger i deres slægtsforskning.

Hilsen fra

Britta