Onsdag den 4. februar 2015 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling.

24 medlemmer havde fundet vej til foreningens lokaler, hvor ordstyrer Jan Mogensen gelejdede os gennem generalforsamlingen. smiley

De 3 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg – Jens Dybro, Leif Olesen og Kirsten Nielsen – blev alle genvalgt.

Revisor Kurt Elbo og revisorsuppleant Mette Kjul blev begge genvalgt.

Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Jytte Nielsen og genvalgt blev Gitta Pape.

Her ses Aase og Jytte som underviser i gotisk på begynderholdet.

Generalforsamlingen blev sluttet af med kaffe og sandwich – og der var en livlig snak rundt om bordet.