Generalforsamlingen viste sig ikke at blive det store tilløbsstykke. – Ialt 12 personer var tilstede. På nær valget af Niels Henrik Kronborg som ny bestyrelsessuppleant, endte alle valgene med genvalg.
Fra beretningen kan nævnes at der er konstateret et medlemsfald på ca. 20 personer. Måske det er arkivalieronlines indmarch vi mærker på denne måde.
Årets regnskab udviser et overskud på 6677 kr., som generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen anvender til indkøb af mikrokort.
Kontingentet for det kommende år blev fastsat uændret.
Under punktet “Eventuelt” drøftedes udflugtsmål og foredragsemner. Der kom forskellige forslag som bestyrelsen nu vil arbejde videre med.