På bestyrelsesmødet den 23. oktober 2007, meddelte Jytte Nielsen at hun ønskede at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Årsagen skulle angiveligt være utilfredshed med formandens ledelsesstil. Hun følte, at lige meget hvad hun havde med at gøre, så var det ligesom det ikke var godt nok.
Til trods for den øvrige bestyrelses beklagelse, var mægling ikke mulig, og i erkendelse heraf har bestyrelsen indkaldt 1. suppleanten Mette Kjul Pedersen til bestyrelsesarbejdet fremover.